Διυλιστηριακά Προϊόντα

Ευρεία γκάμα διυλιστηριακών προσθέτων της TOTAL , μέγιστης αποτελεσματικότητας που αφορά CFPP, Pour Point & Cloud Point Improvers, Lubricity Improvers, Demulsifiers/Dehazers, Cetane & Octane Boosters, H2S Scavengers κλπ.   

ΕΣΠΑ