Υπηρεσίες Χημικού Καθαρισμού

Εξειδικευμένα συνεργεία της ALPHA ΧΗΜΙKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. παρέχουν χημικούς καθαρισμούς διυλιστηριακών φούρνων (radiation & convection zones). Επίσης παρέχονται υπηρεσίες χημικών καθαρισμών για λέβητες, πύργους ψύξης, δίκτυα/συστήματα ύδρευσης, δεξαμενές, σωληνώσεις και λοιπό εξοπλισμό.

  • Online & Offline καθαρισμός διυλιστηριακών φούρνων και λεβήτων
  • Καθαρισμός συστημάτων νερού
  • Καθαρισμός δεξαμενών και δικτύων καυσίμων

 

ΕΣΠΑ